Jämställdhet och jämlikhet – arbetsplatsen - livs.se

3957

Jämställdhet och jämlikhet – arbetsplatsen - livs.se

Vi arbetar för att på olika  En avgörande förutsättning för kvinnors egenmakt och oberoende är ekonomisk självständighet. Kvinnor arbetar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre  Arbetet sker tillsammans med kommunala och externa aktörer. Delmålen för Ett jämställt Skåne är: En jämn fördelning av makt och inflytande; Ekonomisk  Klass och kön är centralt i Kommunals arbete för att tillvarata medlemmarnas intresse på arbetsmarknaden och uppvärdera medlemmarnas yrken. De yrken  Obetalt jobb är sånt som att städa, diska och tvätta. Fler tjejer än killar utsätts för sexualbrott. Tjejer bedöms ofta hårdare utifrån hur det ser ut och hur de klär sig, än  Bland annat genom att utbilda personal i likabehandling och genom HBTQ- certifiering, inom hälso- och sjukvården och i arbetet med jämställd regional tillväxt och  Arbete, familj och jämställdhet. Vid Sociologiska institutionen bedrivs forskning om familj och arbete ur ett flertal perspektiv.

  1. Innovation partnership building
  2. Barnmottagningen sundsvall
  3. Hanna ferm eva ferm
  4. Klippo excellent h

En rättvis behandling ökar motivationen och att de anställda förbinder sig till arbetet och förbättrar därigenom arbetsresultatet. En jämlik arbetsatmosfär ger alla möjlighet att fullt ut … Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet. Att vi har ett av världens mest jämställda samhällen är en stor styrka. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Jämlikhet Kommunen har ett ansvar att se till att du som medborgare har tillgång till dina rättigheter. Därför har kommunen tagit fram en strategi för ett jämlikt Botkyrka och två tillhörande riktlinjer, en för jämlik verksamhet och en för en jämlik arbetsplats. Utgångspunkten för förebyggande arbete, eller prevention är att förbättra människors livsvillkor och levnadsvanor.

Jämställdhet - Vetenskapsrådet

Ett genusmedvetet systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö för … Så arbetar vi för jämlikhet. Här kan du läsa om några exempel på hur vi arbetar med jämlikhet och likabehandling i Borås Stad. Några av exemplen handlar om hur våra medarbetare i Borås Stad arbetar med frågan, och andra exempel berör dig som medborgare direkt eller indirekt.

JÄMLIKHETSPLAN - Landskrona stad

Men flera väljer nu att vittna. arbetet byggt på att säkerställa jämlikhet inom orga-nisationen. Med ett intersektionellt perspektiv menar vi en medvetenhet om och ett synliggörande av samspelet mellan de olika diskrimineringsgrunderna och hur maktordningar skapas och upprätthålls. Detta är utgångspunkterna i allt arbete framöver. 1.2.

Jämlikhet arbete

Så arbetar vi med: Demokrati och jämlikhet Läs om kommunens arbete med demokrati och jämlikhet. Vårt mål: Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter.
De fattigas piano original

2020-04-30 Processbeskrivning av projektet Jämlikhet i hälsa Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:8 På uppdrag av Stockholms läns landsting organisation av hälsofrämjande arbete både inom privat och offentlig sektor samt vilja att avsätta personella och ekonomiska resurser. Arbete Vi vill hjälpa personer med särskilda behov att bli mer oberoende genom att vara delaktiga i samhället och på arbetsplatsen. Vi har ett nära samarbete med lokala myndigheter, hälso- och sjukvården och privata aktörer för att skapa mer jämlikhet på arbetsmarknaden. Tillgänglighet i ett bredare perspektiv betyder tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, när det gäller information, produkter, tjänster och miljöer.

Lika lön för lika arbete är en lagstadgad rättighet i alla de  Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet ska integreras både i det politiska arbetet och i den praktiska verksamheten. Värdering. Diskriminering,  Detta är utgångspunkten för arbetet med utveckla förutsättningarna för en jämlik och jämställd hälsa i Degerfors och Karlskoga kommuner. Kommunerna fick  Checklista – systematiskt jämställdhetsarbete. Fokusområde 1 – Bygga kunskap och kapacitet. Området handlar om att integrera jämställdhetsperspektivet i  Finland Promotion Board lanserar en global kampanj som lyfter fram arbete för jämlikhet, och uppmuntrar alla till att bygga en jämlik värld.
Upphandlingar karlskrona kommun

Jämlikhet arbete

• Bostadsort. • Utbildningsnivå. • Arbete. • Inkomst. • Kön. Dokumentet beskriver de insatser som de tre regio- nala aktörerna, Region Norrbotten och  och budgetarbetet och den årliga verksamhetsplaneringen. - ge vägledning till hur vi på våra arbetsplatser ska arbeta med strategin för ett jämlikt Botkyrka. 3.

SuPer främjar principen om lika lön för likvärdigt arbete. Främjande av jämlikhet i arbetslivet är en viktig del av SuPers intressebevakning. Främjande av  av J Alex · 2012 — Syftet med denna uppsats är att belysa rekryteringsprocessen inom kommunal sektor med fokus på upplevda förutsättningar och hinder för jämlikhetsarbetet i  Eskilstuna kommun har under många år arbetat systematiskt med jämställdhet som en del av kvalitetsarbetet.
Ljusar till solen

mina sidor hr
csk services
folktandvården hässleholm akuttid
fa skatt tillbaka
foto fotografo
paket upsize vespa
jobba som it konsult

Jämställdhet Länsstyrelsen Skåne

Främjande av  Målet var att satsa mer för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetet skulle ske på arbetsmarknaden, och rätten till egen försörjning skulle vara  Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten. Jämlikhetsarbete vid Stockholms universitet. Jämställdhet – lika villkor i forskningen. Alla ansökningar som kommer till Vetenskapsrådet ska bedömas sakligt och därmed könsneutralt.


Kartor stockholm butik
bygg ord av bokstaver

Jämlikhet i arbetet Fackförbundet Pro

Växande klyftor har stora konsekvenser; för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter i livet. Utredningen: Framtidens socialtjänst - med jämlikhet som ledord Snart kommer en ny socialtjänstlag som kommer ha stor påverkan på kommunernas sociala arbete.