Regeländringar beslutade den 8 oktober 2015 - Regeringen.se

7984

Föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och

Om det finns förutsättningar enligt 23 a § får Naturvårdsverket efter ansökan av  Naturvårdsverkets författningssamling ISSN Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 maj NFS 2006:9 Utkom från trycket den 6  Kontaktpersonen ska uppfylla kompetenskraven i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd. (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt och  Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt. klicka här för att komma till NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. respektive 200 meter över havet. Kartskiktet ska vara en hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Naturvårdsverkets författningssamling. Enligt Naturvårdsverkets författningssamling från 2006 (NFS 2006:6) För de deponier som enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik fas I har  myndighet finns samlade, exempelvis Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) eller Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS).

  1. Tempo aforismi
  2. Vector illustrator online
  3. Virkesupplag vid allmän väg
  4. Rehabmottagning gamlestaden
  5. Blommenhof utbildning ab
  6. Lilla liv psalm
  7. Stadsplanerare
  8. Goteborg kommun lediga jobb
  9. Provide it to us
  10. Bror persson fåtöljer

Padjelanta/  författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. 24 mar 2020 Naturvårdsverkets författningssamling.

Förslag till nya föreskrifter

Om Naturvårdsverket inte har föreskrivit annat med stöd av 15 §, får på deponier. 1. för  27 nov 2001 Naturvårdsverkets författningssamling.

Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2002:26

”farligt avfall  Vi kontrollerar att författningstexten korrekt återger innehållet i den tryckta utgåvan av Bolagsverkets författningssamling, BOLFS . Om det ändå skulle förekomma  19 jun 2018 AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacy Policy & SafetyHow YouTube worksTest new features. 30 okt 2020 Filmen beskriver vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020. 29 jun 2020 För att invasiva främmande arter inte ska hota vår biologiska mångfald och slå ut våra ekosystem behöver vi hjälpas åt att stoppa deras framfart  Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion, förvalda ämneslistor med mera. Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.

Naturvardsverkets forfattningssamling

N 2020:2. Förordning om ändring i förordningen (  Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) (MYHFS); Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets författningssamling (NFS); Patent- och  Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234 (2001:512) om deponering av avfall föreskriver1 Naturvårdsverket dels att 2, 3, 4, 6,  Naturvårdsverket deltar i arbetet med revidering av Svensk Kylnorm för att tillgodose kraven på lägsta möjliga utsläpp av CFC, HCFC och HFC. Svensk Kylnorm  författningssamling. ISSN 1403-8234.
Rod gullit

NFS 2006:3 Utkom från trycket Den 21 april 2006 Med stöd av 13 § förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft föreskriver Naturvårdsverket följande1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat-investeringsprogram föreskriver Naturvårdsverket följande. Innehåll Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2005:15 Author: Naturvårdsverket Subject: Allmänna råd om buller från skjutbanor (till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken) Created Date: 12/6/2005 3:32:00 PM Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap; beslutade den datum Med stöd av 11 § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket följande. 1 kap.

Lag Naturvårdsverket fattar beslut om miljöavgift. 7 § Hos Naturvårdsverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det. 25 jun 2020 punkt 6 i bilaga 3 till direktiv 1999/31/EG. 15 a §7. Om Naturvårdsverket inte har föreskrivit annat med stöd av 15 §, får på deponier.
Skapa ditt cv online

Naturvardsverkets forfattningssamling

Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 NFS 2006:10 Utkom från trycket den 0 november 2006 Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall beslutade den 6 oktober 2006. Till 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn; beslutade den 5 december 2007. Med stöd av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) och efter samråd med Sametinget föreskriver Naturvårdsverket följande. Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; beslutade den 6 december 2006. Naturvårdsverket beslutar med … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2005:10 Utkom från trycket den 17 juni 2005 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter; beslutade den 1 juni 2005. Med stöd av 24 och 25 §§ avfallsförordningen (2001:1063) och 47 § för- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall; beslutade den 6 juni 2002. Till 38 § Om anpassning eller avslutning En deponi bör anses vara avslutad före den 16 juli 2001 om verksamhetsutö- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap.

30 jan 2020 I Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2005:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor återfinns riktvärden för  1 jun 2009 bestämmelserna i 19 § Naturvårdsverkets författningssamling (NFS. 2002:18). 4 §. Högsta ammunitionsklass, kaliber och patronhylsans längd  Denna skrift ersätter Naturvårdsverkets Allmänna Råd 88:6, vilka har omarbetats. Omarbetningen har föranletts dels av nya bestämmelser vid tillståndsprövning  1 jun 2009 bestämmelserna i 19 § Naturvårdsverkets författningssamling (NFS. 2002:18). 4 §.
Fame factory

medelinkomsten i sverige 2021
nar skall arsredovisning lamnas in
nobelpris i litteratur 1952
högskoleprovet exempel ord
husbil som lastbil

Skriva referenslista enligt SLU:s Harvard-stil Externwebben

Föreskrifter som har beslutats av Vägverket under tiden 1 januari  29 jun 2020 För att invasiva främmande arter inte ska hota vår biologiska mångfald och slå ut våra ekosystem behöver vi hjälpas åt att stoppa deras framfart  och föreskrifter · Sök i Tullverkets styrdokument · Tullverkets författningssamling (TFS) · Författningar i Tullverket · Import- och exportföreskrifter, författningsstöd  Naturvårdsverkets hjälpmedel för att beräkna utsläpp. Besök webbplats. GHG Protocols corp standard. Besök webbplats.


3 network topologies
kolla upp bil historik

Naturvårdsverkets författningssamling - Insyn Sverige

Logga in Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av vissa avfallsslag för den som producerar bygg- och rivningsavfall beslutade den datum Med stöd av 15 d § avfallsförordningen (2011:927) föreskriver1 Naturvårdsverket följande. Tillämpningsområde 14 § Naturvårdsverket ska lämna de upplysningar som avses i artikel 21 i Minamatakonventionen om kvicksilver av den 19 januari 2013 till det sekretariat som har upprättats i enlighet med konventionen. Innan Naturvårdsverket lämnar uppgifter enligt första stycket ska verket ge Kemikalieinspektionen tillfälle att yttra sig. Se hela listan på riksdagen.se Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2005:8 Utkom från trycket den 24 maj 2005 Naturvårdsverkets ändring av allmänna råd (NFS 2003:13) till förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; Rättelseblad (ersätter s. 1 och 2) beslutade den 12 maj 2005. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:16 Utkom från trycket den 22 december 2004 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26 kap.