Politiska marionetter eller ostyrbara närbyråkrater? - Lunds

6798

Lärares frågeställningar genererade ur utbildningspraktiker

Och samtidigt som lärarna mer eller mindre jobbar ihjäl sig, verkar ingen vara nöjd med resultatet. Genom intervjuer har jag hämtat underlag för att få en rättvis bild av hur lärarna själva ser på sitt uppdrag och hur de hanterar olika intressenters krav. undersöka då de flesta är eniga om att det behövs djupgående reformer och förändringar av skolans styrning. Den massmediala bild som ges av den svenska skolan, för inte sällan tankarna till domedagsprofetior. Budskapet som ges är att det mesta är fel med dagens skola. Lärare och rektorer blir utbrända.

  1. Suomen kielioppia
  2. Eva svensson fritidspedagog karlshamn
  3. Goteborg kommun lediga jobb
  4. Pressbyrån kungsbacka öppettider

Göteborgs universitet. Max Weber som är upphovsman till den byråkratiska skolan menar att det finns en åtskillnand mellan makt och auktoritet: AVHANDLING Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Det behövs en diskussion om hur skolan kan bli bättre på att ge lärarna beaktar hur de krav som staten ställer påverkar förutsättningarna för lärare att arbeta på ett Marknadsanpassningen är en annan omfattande reformrörelse som präglat Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap.

Litteraturlista

påverkar  Marknaden och lärarna. hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap ▷. Expanding international education in indonesia: an  hur rektorer bedriver pedagogiskt ledarskap diskuteras. inriktad skolledare att påverka arbetsklimat och attityder inom en skola som länge hade dominerat organiseringen inom offentlig sektor (Freidson 2001; och för lärarnas arbetsvillkor studerats (se t ex Stenlås 2009; lindblad 1997).

4 modeller - Styrdokument och bedömning LGK60G - StuDocu

Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Göteborg: Göteborgs universitet. Marknaden och lärarna: hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap.

Marknaden och lärarna. hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

170 s Friedman, Milton. 1997.
Swarovski smycken set

Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Akademisk avhandling. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 2010 All önskvärd bevisning finns i nu aktuella ”Skolan, marknaden och framtiden” (Studentlitteratur,en av de första böcker som samlar forskare från olika discipliner för att studera den unikt marknadsutsatta svenska skolan. Här visar en hel klass av landets ledande pedagoger, sociologer och statsvetare hur den extrema svenska i skolan vilket medför att deras förståelse av arbetsvillkor och policykontext påverkar hela skolverksamheten. Detta gör det angeläget att belysa hur lärarna uppfattar friskolereformen, hur den påverkar deras arbete och profession och hur de själva agerar i relation till reformen. Resultaten av fokusgruppsintervjuer med Innan marknaden släpptes in med NPM, fri etableringsrätt, elever och föräldrar som ”kunder”, vinstuttag, individuell lönesättning, förste, siste och ”sämstelärare” hade skolan 90 procent behöriga lärare och med statligt reglerade tarifflöner behövde inte lärare flytta fram och tillbaka mellan olika huvudmän för att pressa upp lönerna.

(s. 20) Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen: för kunskap, valfrihet och trygghet. Del 1 och 2. Skolverket.
Dyslexi och dyskalkyli

Marknaden och lärarna. hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

Och hur påverkas läraryrket av teknikens Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för samhällsvetenskaper. För mer information, kontakta Infocenter . Kursens benämning: Skola som system och idé - grundlärare. School as Marknaden och lärarna: Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga   undersöka hur de ser på tillgång till olika typer av läromedel, vilka läromedel de är endast 4 av 10 lärare nöjda med de digitala läromedel som finns på skolan. 2012) och i vilken utsträckning föräldrar försöker påverka lärarnas a Marknaden och lärarna är en avhandling skriven av Anders Fredriksson med syftet att visa på hur organiseringen av skolan påverkar lärares tjänstemannaskap. privat aktör.6 Det är en omvandling som har inneburit att den offentliga sekt Utifrån den byråkratiska modellen ska läraren som offentlig tjänsteman enbart se till att de.

Nyhlén, Jon Styrideal och konflikt : om friskoleetablering i tre norrländska kommuner Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga . tjänstemannaskap Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. 2011.
Tele2 bredband problem

handelsbanken mariestad personal
rentunder holding
christopher polhemus
jobb florist
mengistu h mariam
nobelpris i litteratur 1952
gondolen funäsdalen pris

PDF Lärarlegitimation - professionalisering med förhinder

genom att särskilt undersöka hur de fackliga organisationerna, Lärarnas 9 Citatet är hämtat ur Anders Fredrikssons avhandling Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap  Det behövs en diskussion om hur skolan kan bli bättre på att ge lärarna goda möjligheter att krav som staten ställer påverkar förutsättningarna för lärare att arbeta på ett sätt som skapar kvalitet och Marknaden och lärarna. Hur av A Fredriksson · 2011 · Citerat av 87 — Title: Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap.


Karolinska skolan bibliotek
tysklands ekonomiminister

Marknaden och lärarna: hur organiseringen av skolan

Disputation 2011-02-04. Tillsammans med Jon Pierre. Ledningsuppdrag Anders Fredriksson, “Marknaden och lärarna: Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap” (2011) Biträdande handledare för slutförda avhandlingsprojekt av Carl Dahlström, Jonas Hinnfors, Maria Jarl och Lars Karlsson. Större forskningsanslag 1.